“© 2018 Hoeksche Recruiter. De standpunten en meningen op deze website, zijn de persoonlijke mening van de tekstschrijvers en staan los van eventuele officiële standpunten van organisaties / werkgevers / derden. Hoeksche Recruiter is niet verantwoordelijk voor de inhoud van uitlatingen en reacties van derden op de hier gepubliceerde stukken.”